تعرفه های طراحی سایت

قیمت پایه پکیج های طراحی وب سایت

طراحی وب سایت خبری

4/668/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت دانلود

3/648/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت ساختمانی

3/448/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت صنعتی

3/448/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت فیلم و موزیک

4/894/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت گردشگری

3/866/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت مراکز تجاری

4/168/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت هنری

3/874/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت فایل

3/962/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت آتلیه

3/386/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت املاک

3/766/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت پزشکان

4/188/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت بازی آنلاین

4/625/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت دانشگاهی

4/894/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت زیبایی و آرایشگاهی

3/789/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت صرافی

5/216/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت فروشگاهی

4/264/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت گالری

2/962/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت مدرسه

3/974/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت هتل و اماکن اقامتی

4/348/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت وکلا

3/286/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت آژانس مسافرتی

4/878/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت انتشارات

3/798/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL

طراحی وب سایت تالار پذیرایی

3/186/000 تومان

این قیمت پایه بود و با توجه به  امکانات مد نظر شما متغیر است.

 • هاست
 • دامنه
 • گواهی نامه SSL
محتوای جدید